A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Райгородоцька громада
Житомирська область, Бердичівський район

Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради

Дата: 16.07.2019 20:36
Кількість переглядів: 553

 

УКРАЇНА

РАЙГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Восьма  сесія                                                                    VII  скликання

Від               2019 року                                                                №

 

  

Про затвердження Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради

 

     Відповідно до Цивільного кодексу України, Житлового кодексу УРСР, Земельного кодексу України, ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 25, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення  про пайову участь у розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради, що додається (додаток 1).

2. Затвердити Примірний договір про пайову участь у розвитку інфраструктури Райгородоцької  сільської ради з розрахунком величини пайової участі (додаток 2).

3. Затвердити Порядок розрахунку розміру пайової участі у розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради (додаток 3).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку.

 

 

         Сільський голова                                                        Г.М.Кудлай

                                             

  

 

  Додаток № 1
до рішення сесії сільської ради
від             №

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про пайову участь у розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради

 

1. Загальні положення.

1.1. Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради, (далі – Положення) розроблено відповідно до відповідно до Цивільного кодексу України, Житлового кодексу УРСР, Земельного кодексу України, ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 25, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні. 

1.2. Дане Положення:

визначає порядок та вимоги залучення коштів для створення і розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради, з врахуванням функціонального призначення об’єктів будівництва;

регулює – організаційно-правові відношення, які пов’язані з оформленням договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради;

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення, реставрація;

об’єкт будівництва – окремий будинок або споруда (з усім устаткуванням, яке до них відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво, реконструкцію яких повинні бути складені окремо проект і кошторис та фінансування яких здійснює інвестор або забудовник;

інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово-комунального господарства;

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

будова – сукупність будинків та споруд (об’єктів), будівництво та реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, на яку у встановленому порядку затверджується титул будови;

нове будівництво – будівництво комплексу об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будинків, споруд, а також філій і окремих виробництв, що здійснюється на вільних площах із метою створення нової виробничої потужності або надання послуг, які після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі;

реконструкція – перебудова існуючих об’єктів виробничого та цивільного призначення, пов’язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості вироблюваної продукції, поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри);

реставрація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану будівлі або споруди, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об’єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності;

договір – це організаційно-правовий документ, який регламентує взаємовідносини між замовником та виконавцем, спрямований на вирішення питань щодо пайової участі замовника у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села;

замовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку та об’єкти містобудування і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення, реставрації існуючої будови, будівництва нового об’єкту або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування;

пайова участь – (внесок) – відрахування замовником до місцевого бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради;

цільовий фонд – рахунок місцевого бюджету, кошти якого використовуються виключно на розвиток інфраструктури Райгородоцької сільської ради. 

1.4. Замовники, незалежно від форми власності, які мають намір щодо будівництва об’єктів містобудування на території Райгородоцької сільської ради, зобов’язані взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради, крім випадків, передбачених п.1.6. цього Положення.

1.5. Пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради полягає у перерахуванні замовником до місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

1.6. До пайової участі у розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради, не залучаються замовники у разі будівництва (ч.4 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»), а саме:

1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу); 

 9) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків; 

 

10) об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення;

 

11) об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель і споруд підприємств харчової промисловості;

 

12) об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції).

 

1.7. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема, житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури сільської ради, передбаченої цим Положенням, а також крім випадків, передбачених ч.5 ст.30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме:

- якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури сільської ради зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність;

- у разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту Райгородоцької сільської ради на підставі звернення замовника приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради.

2. Визначення розміру, укладання договору та порядок залучення коштів пайової участі.

2.1. Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради, визначається у договорі, укладеному з Райгородоцькою сільською радою (відповідно до встановленого розміру пайової участі інфраструктури сільської ради), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

2.2. Після прийняття рішення про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою для будівництва об'єкта замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки, зобов'язаний звернутися до Райгородоцької сільської ради для укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури громади (Додаток №2).

2.2.1. Вимога щодо зобов’язання замовника звернутись для укладання  Договору про пайову участь викладається в рішенні Райгородоцької сільської ради про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки або дозволу на виготовлення проектної документації на будівництво об’єкта у відповідності до ст.29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2.2.2. За договором замовник бере на себе зобов'язання, не пізніше ніж за 30 календарних днів до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, укласти з Райгородоцькою сільською радою основний договір про пайову участь.

Договір укладається у двох примірниках, один з яких надається замовнику, а другий – відділу бухгалтерського обліку та звітності Райгородоцької сільської ради.

2.2.3. Істотними умовами договору про пайову участь у розвитку інфраструктури  Райгородоцької сільської ради (є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

2.2.4. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради (додаток 3).

2.2.5. До заяви про намір укласти договір замовнику необхідно додати такі документи:

- копію рішення Райгородоцької сільської ради про надання згоди на розробку документації із землеустрою щодо будівництва об'єкта;

- копії правовстановлюючих документів замовника, засвідчених в установленому порядку: статуту, документа про реєстрацію у єдиному державного реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) - для юридичних осіб та для фізичних осіб - підприємців;

- копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (за наявності) - для фізичних осіб;

- довідку щодо фактичної поштової адреси, банківських реквізитів юридичної особи та П.І.Б. посадової особи, із зазначенням посади, яка відповідно до статуту має право на укладення договорів;

- документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою;

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об'єкта містобудування, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, затверджений замовником, та техніко-економічні показники.

 

2.2.6. Відповідальність за достовірність поданих документів несе Замовник.

 

2.2.7. У разі якщо сторона, яка уклала попередній договір, одержавши проект договору від іншої сторони, ухиляється від укладення основного договору, друга сторона має право вимагати укладення такого договору в судовому порядку.

2.2.8. Зміна та розірвання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.2.9. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором не пізніше граничного терміну виконання умов договору.

2.2.10. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний термін після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

2.2.11. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

2.2.12. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

2.3. Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради, може бути змінена з урахуванням фактичної вартості будівництва та у зв’язку зі зміною приналежності об’єкта будівництва, що визначається на підставі коду будівлі відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000 з урахуванням декларації про готовність об’єкта до експлуатації або акта готовності об’єкта до експлуатації.

2.4. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається сільською радою на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності:

 - показників опосередкованої вартості спорудження житла для Житомирської області, розрахованої на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію  - для житлових будинків;

- опосередкованої вартості адміністративних будинків, які споруджуються на території України, на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію  - для нежитлових будівель та споруд;

- опосередкованої вартості будинків садибного типу, які споруджуються на території України, на останню дату до введення об’єкта в експлуатацію – для індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових та дачних будинків, площею більше 300 кв.м.

2.5. У випадку будівництва у житловому будинку вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень його загальна кошторисна вартість має визначитись з урахуванням кошторисної вартості таких приміщень. Розмір пайової участі розраховується як сума двох складових:

- перша становить величину пайової участі, розраховану під житлову частину будинку;

- друга – величину пайової участі, розраховану під житлову частину будинку;

За відсутності окремих кошторисних розрахунків розмір пайової участі визначається пропорційно загальній площі приміщень.

2.6. У випадку будівництва об’єктів змішаного типу (таких, що залучаються до пайової участі та тих, що не залучаються) розмір пайової участі розраховується пропорційно загальній площі окремих приміщень в залежності від їх призначення.

2.7. Необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки – погоджується районним архітектором.

2.8. Кошти пайової участі сплачуються в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Після оплати всієї суми коштів пайової участі централізованою бухгалтерією сільської ради надається довідка про повну сплату пайової участі.

2.9. Відсутність довідки про повну сплату пайової участі є підставою для не продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні у замовника для будівництва об’єкта, та для відстрочення визнання права власності на завершене будівництво та виготовлення документів, що посвідчують право власності на об’єкт.

2.10. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів містобудування, використовуються виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Райгородоцької сільської ради.

2.11. Спори, пов’язані з пайовою участю (внеском) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Райгородоцької сільської ради, вирішуються судом.

2.12. У відповідності до ч.6 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради, з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, не може перевищувати:

- 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

- 4 %  загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будівель та споруд.

2.13. Розмір пайової участі Райгородоцької сільської ради, визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками (зведений кошторисний розрахунок, виконаний ліцензованою проектною організацією).

Розмір пайової участі встановлюється диференційовано в залежності від функціонального призначення об’єкта будівництва.

Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації стосовно загальної кошторисної вартості об’єкта будівництва.

2.14. Кошти пайової участі сплачуються, в повному обсязі, до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Додаток №2                                                

           до рішення сесії сільської ради
           від             №

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР №____

про пайову участь у розвитку інфраструктури

Райгородоцької сільської ради

с.Райгородок                                                                      «____» __________р.

Райгородоцька сільська рада, в особі сільського голови ____________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та ________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи), що діє на підставі ______________________, іменований надалі «Замовник», на виконання Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради, затвердженого рішенням сесії сільської ради від______№______, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. Цей договір регулює взаємовідносини між сторонами щодо укладання у майбутньому договору про пайову участь «Замовника» у розвитку інфраструктури Райгородоцької сільської ради при будівництві (реконструкції) ______________________________________________________________________.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування